Vielse og velsignelse

Hvad er et kirkebryllup?Et kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Ved brylluppet siger parret ja til at leve sammen som ægtepar og til at elske og ære hinanden.

Kirkebryllup er tro, håb og kærlighed

Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et bryllup i kirken foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler altså også om kristen tro, håb og kærlighed.

I kirken bruger vi store ord om kærligheden. I bønnerne beder vi Gud om at styrke og bevare kærligheden mellem de to, som er blevet gift. Og vi takker for Guds kærlighed til os og for kærligheden mellem os.

 

Velsignelse af brudeparret

Vielsestalen handler ofte om kærlighed fra Gud og kærlighed mellem mennesker. Talen kan også handle om velsignelsen som det særlige, der sker ved vielsen i kirken. I velsignelsen får brudeparret styrke fra Gud, som er den, der er større end os selv og vores kærlighed.

Ved et kirkebryllup læses der fra Bibelen og det giver mening at tale om tilgivelse, pligt, troskab og barmhjertighed. 

Mange oplever, at det giver en særlig mening at sige 'ja' til hinanden i kirken, fordi vi også deler andre store øjeblikke i livet her; både de glædelige og de triste.

Sådan foregår et bryllup

Klokkeringning fra kirketårnet indleder bryllupsritualet. Herefter spiller organisten indgangsmusik, imens bruden går ind i kirken. Når hun er kommet ind synger alle en indgangssalme. Som brudepar er I selv med til at vælge de salmer, som synges i kirken.

Efter den første salme hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter endnu en salme begynder selve vielseshandlingen.


Vielseshandlingen

Vielseshandlingen bliver indledt med præstens tale til brudeparret. Som brudepar kan I enten træde frem foran alteret eller vente med det til efter talen. Talen kan både indeholde forkyndelsen af Guds kærlighed og en mere personlig tale til jer som par.

Efter talen kommer tilspørgslen, hvor I begge skal svare ja to gange. Først spørger præsten jer hver især, om I vil tage den anden til ægtefælle. Med svaret ja forpligter I jer på ægteskabet i borgerlig og juridisk forstand.

Derefter spørger præsten, om I vil elske og ære i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad. Dette spørgsmål handler om forholdet mellem jer som par og afspejler det kristne menneskesyn.

Når I begge har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Og med sin hånd på brudeparrets hænder forkynder præsten derefter, at brudeparret nu er rette ægtefolk. Med denne handling er brudeparret juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.

Bøn og velsignelse

Præsten afslutter vielseshandlingen med en bøn og ved at velsigne jer. I knæler ved alteret, og med sine hænder på jeres hoveder beder præsten for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter kan I rejse jer og sætte jer tilbage på jeres pladser.

Det er denne sidste del af vielseshandlingen, der er den særligt kirkelige del. I kirken bliver den juridiske vielse suppleret ved, at I som ægtepar modtager Guds velsignelse. 

Afslutning

Efter vielseshandlingen synges endnu en salme. Vielsen slutter med, at I sammen går ud af kirken under udgangsmusikken. Herefter kan familie og venner følge efter og ønske tillykke. 

 

Du kan læse mere om bryllup i kirken her: https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup


Det praktiske


Hvem kan bliver viet i en kirke i Torup Sogn?

Alle der har bopæl i sognet og medlem af folkekirken har ret til at blive viet i kirken.  Der ud over har alle medlemmer af folkekirken, der har en særlig tilknytning til Torup Sogn også ret til at blive viet i kirken. En særlig tilknytning kan være at du tidligere har boet i sognet, er døbt eller konfirmeret her eller at du ejer et sommerhus i sognet. 

Hvad skal I gøre?

Når I gerne vil giftes, skal I først ringe til kirkekontoret. Kirkekontoret kan kontaktes på telefon 47 93 90 91. Her aftaler I tid og sted for vielsen. Efterfølgende får I et brev, der bekræfter tid og sted.

Hvis datoen ligger langt ude i fremtiden, ved vi ikke med det samme hvem der er præst ved vielsen. Hvis I har et ønske om en bestemt præst, kan I selv kontakte den ønskede præst og bede vedkommende stå for vielsen. Ellers vil I få besked om præstens navn, når vi ved det.

I skal holde en samtale med præsten. Normalt er samtalen 7 til 14 dage før vielsen. I skal selv kontakte præsten og aftale et møde. Før I kommer til samtalen kan det være en god idé at gøre sig tanker om, hvilke salmer I ønsker til vielsen.

I skal indhente en ægteskabserklæring fra jeres bopælskommune. Erklæringen må højst være 4 måneder gammel den dag I bliver gift. 

I skal finde to vidner til jeres vielse. I skal give kirkekontoret besked om deres navne og adresser. Hvis I ikke ønsker gæster med til jeres vielse, kan I bede to af kirkens ansatte være vidner. 

I kan ændre navne når I bliver gift. Hvis I får en form for navnelighed er navneændringen gratis. I må ændre både fornavne, mellemnavne og efternavne. 

Hvis I har nogen spørgsmål undervejs, er I altid velkommen til at kontakte kirkekontoret.

Pynt, fest og fotografering

I må gerne selv sætte pynt op i kirken, men husk at hvis I ikke har en særlig aftale, kan I tidligst komme ind i kirken 3 kvarter før vielsen begynder.

I må  gerne fotogragere i kirken før og efter vielsen. Vi henstiller dog til, at I er ude af kirken og færdige med at tage billeder senest 15 minutter efter vielsen er slut. Hvis I ønsker at fotografere under selve vielsen skal I lave en aftale med præsten i forvejen. Det er kun præsten der kan give lov til fotografering under selve vielsen.

De fleste skal holde reception eller fest, eller begge dele efter vielsen. Det er dejligt at mødes til fest og fejre kærligheden. Dog vil vi minde om, at kirken og området omkring bliver brugt til mange andre ting. Derfor beder vi om, at I ikke holder dele af festen på selve kirkepladsen og undlader at drikke champagne eller øl i kirken eller på kirkegårdens område.