Dødsfald og begravelse

Dødsfald

Når et medlem af din familie dør, er der en masse praktiske ting du som pårørende skal gør. På folkekirkens hjemmeside er lavet en meget fin vejledning i alle de praktiske ting. Du kan finde vejledningen her.

Hvad er kirkelig begravelse?

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Før begravelsen taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

Taknemmelighed og sorg

Ved en kirkelig begravelse eller bisættelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, vi har mistet eller aldrig fik.

At få sagt ordentligt farvel

Når man har mistet, kan man komme til den kirkelige begravelse eller bisættelse for at sige et sidste farvel. Samtidig hører vi, hvad det kristne budskab har at sige til mennesker, som sørger og savner.

Ved en begravelse eller bisættelse kaster præsten jord på kisten og beder en bøn, hvor vi takker Gud for det håb, mennesket har fået gennem Jesus´ opstandelse fra de døde. Den samme bøn bliver bedt før dåben. På den måde begynder og slutter et kristent menneskes liv på jorden med tak.

Salmer, bøn og tale

Salmerne ved en begravelse giver os billeder på opstandelse og evigt liv. Bønnerne sætter ord på sorg, savn og på håbet om, at vore døde er hos Gud. Præstens tale kan være både personlig og forkyndende. Den personlige del kan handle om det liv, vi har levet med den døde. Hvad vi som pårørende fik gennem afdøde og nu har mistet. Forkyndelsen kan handle om opstandelseshåbet og Guds løfte om at være med os både i livet og i døden.

Begravelse eller bisættelse?

En begravelse i kirken afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

Sorgen er virkelig

Når vi har mistet en pårørende, kan der opstå en indre tomhed. Alt det, der før gav mening, kan miste sin betydning.

Flere oplever, at det er svært at gå ud og møde andre mennesker. Vi fornemmer, at andre synes, vi må se at komme videre. Det kan også være svært at rumme de gode råd, andre gerne vil give. Vi kan få en fornemmelse af, at de vil have det til at gå over.

Sorg ikke er noget, der går over. Sorg er en kærlighed, vi ikke længere kan komme af med. Kærlighed og sorg går ikke over. Vi lever med den, vi går igennem den. Sorgen kan forandre sig med tiden og få en anden plads, men vi bærer den fortsat med os.

Hvis du har brug for at tale med nogen om din sorg, så kan du altid henvende dig til vores præster. Du kan finde deres kontaktoplysninger her

Du kan læse mere

Du kan læse mere om bisættelser, begravelser, dødsfald og sorg på folkekirkens hjemmeside eller på borger.dk

Gravsteder på Lynæs eller Torup Kirkegårde

Alle der bor eller har boet i Torup Sogn og som er medlemmer af folkekirken har ret til at blive bisat eller begravet fra Lynæs Kirke eller Torup Kirke. Alle der har boet i sognet, har ret til at blive sat ned på kirkegården enten i Lynæs eller i Torup.