Navneændring og attester

Det er muligt at ændre både dit fornavn, dit mellemnavn og dit efternavn. Som udgangspunt behandler Torup Sogn ansøgninger om navneændringer for borgere med fast bopæl i Torup Sogn. Dog ikke for borgere, der er født i Sønderjylland, hvor navneændringen bliver foretaget af den kommune, hvor du er blevet født. 

Hvis du ønsker at ændre dit fornavn, mellemnavn eller efternavn, kan du søge navneændring med NemID på hjemmesiden www.borger.dk. Hvis du ikke har adgang til NemID, kan du udskrive blanketten for navneændring og aflevere den til kirkekontoret på Søndergade 80. Hvis du er født i Sønderjylland, skal du sende din ansøgning til den kommune, hvor du er født.

Hvis du har brug for hjælp, er du velkommen til at komme forbi kirkekontoret, hvor vi kan hjælpe dig.

I forbindelse med navneændring skal der betales et gebyr, der skal være indbetalt før du indsender ansøgningen. Hvis du bruger NemID kan du betale med Dankort mens du laver ansøgningen. Gebyret dækker sagsbehandlingen og vil derfor ikke blive tilbagebetalt i tilfælde af, at din ansøgning ikke imødekommes.

Gebyret udgør 518 kr. i 2022.

I visse tilfælde er navneændring gebyrfri. Det gælder eksempelvis ved vielse, hvor der skabes et navnefællesskab. Det kræver dog, at I søger senest 3 måneder efter at vielsen har fundet sted. Der er ikke gebyr, hvis et barn under 18 ændrer navn som følge af, at én eller begge forældre har fået navneændring.

Du kan finde lister over godkendte pige- og drengenavne samt en liste med frie efternavne på Familieretshusets hjemmeside. Hvis det navn, du ønsker, ikke står på listen, kan du søge om at få navnet godkendt via borger.dk. Ansøgningen vil blive behandlet i det sogn, hvor du bor. Hvis du er født i Sønderjylland, bliver ansøgningen behandlet i den kommune, hvor du er født.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen i forbindelse med din ansøgning om navneændring, kan du klage til Familieretshuset via en selvbetjeningsløsning på Familieretshusets hjemmeside. 

Navneændring på bryllupsdagen med NemID

Hvis du ønsker navneændring på jeres bryllupsdag, kan du ansøge om det på borger.dk med NemID. Ansøgningen bliver behandlet i det sogn, hvor du bor. Se mere om vielser her

Kilde Kirkeministeriet www.km.dk