Fødsel

 

Fødselsanmeldelse

En fødsel skal registreres senest 14 dage efter, at den har fundet sted. På den måde bliver dit barn registeret i cpr-registret og barnet får sit cpr-nummer. Hvis der har været en jordemoder tilstede ved fødslen, er det jordemoderen, der anmelder fødslen.

Som forældre skal I kun anmelde fødslen selv hvis: 

    • der ikke har været en jordemoder tilstede ved fødslen
    • du bor i Sønderjylland og føder udenfor hospitalet
    • du føder i udlandet og har dansk folkeregisteradresse

Reglerne om fødselsanmeldelse gælder uanset om du er medlem af folkekirken eller ej.

 

Hvis du føder uden jordemoder

Føder du uden, at en jordemoder har medvirket, skal du anmelde fødslen selv ved at udfylde blanketten ”fødselsanmeldelse”, som du finder på www.borger.dk 

Blanketten skal printes ud og afleveres i det sogn, hvor moderen bor. Blanketten skal afleveres af moderen selv i kontorets åbningstid. Husk at medbringe moderens billed-id, f.eks. pas, kørekort eller lignende. 

Har moderen ikke dansk folkeregisteradresse skal blanketten afleveres i det sogn, hvor barnet er født.

 

Hvis du føder i udlandet og har dansk folkeregisteradresse

Fødsel og navngivning i udlandet registreres af folkeregistret, når forældrene indrejser med barnet.

 

Faderskab

Hvis barnets mor er gift med barnets far

Hvis I er gift, bliver ægtemanden automatisk registreret som barnets far, når barnets fødsel bliver registreret. I får derved fælles forældremyndighed over barnet. Hvis en anden skal registreres som far, skal I gøre opmærksom på det straks.

Hvis I ikke er gift

Hvis I ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed over jeres barn, skal I senest 28 dage efter fødslen udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab. Det gør I digitalt med NemID på borger.dk. Husk at både mor og far skal udfylde deres del.

Ønsker I at få registreret faderskabet før barnets fødsel eller senere end 14 dage efter barnets fødsel, skal I udfylde blanketten ”Faderskab og forældremyndighed (før fødslen og senere end 14 dage efter fødslen)”. Det gør I digitalt med NemID på borger.dk.

Hvis kirkekontoret ikke har modtaget oplysninger om faderskab til et barn senest 28 dage efter barnets fødsel, sendes sagen til familieretshuset, med henblik på at få afklaret barnets familieforhold. 

Medmoderskab

Når to kvinder vælger at få et barn sammen, kan medmoderskabet bestemmes inden assisteret reproduktion (kunstig befrugtning). Et registreret medmoderskab giver både barnet og medmoderen en række rettigheder og pligter. Læs mere på borger.dk

 

Nyttige links

www.borger.dk

Find dit sogn på www.sogn.dk

Kilde: Kirkeministeriet www.km.dk