Navngivning i et anerkendt trossamfund

Navngivning ved dåb i et anerkendt trossamfund

Indtil den 1. januar 2023 kan dit barn blive navngivet ved dåb i 10 anerkendte trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution før den 1. januar 1970 og som har en anerkendt præst. De 10 trossamfund er: De tre reformerte kirker, Den Katolske Kirke, Det Jødiske Samfund, Den danske metodistkirke, St. Albans engelske kirke i København og Kong Haakon Kirken i København. Barnet bliver ved dåben registreret i de ministerialbøger, som trossamfundets præst fører.

Se nedenfor hvis du ønsker, at dit barn skal navngives i et andet trossamfund end de 10 anerkendte trossamfund, der har adgang til at føre ministerialbøger. 

 

 

Navngivning uden dåb i et anerkendt trossamfund

Ved navngivning uden dåb i et anerkendt trossamfund skal du skal udskrive blanketten ”navngivning”, som du finder på borger.dk.

Blanketten skal afleveres til præsten eller kordegnen i det trossamfund eller den menighed, som du hører til. Når navngivningen er godkendt og registreret i CPR-registret, vil du få tilsendt barnets Personattest. Du kan ikke benytte dig af NemID.