Konfirmation

Konfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt. 

Som døbt får du lov til selv at tage stilling til din dåb, når du er på vejen mod at blive voksen. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet. 

Hvordan kan dåben bekræftes? Konfirmander spørger tit, om de nu tror nok eller tror rigtigt. Men konfirmationen handler først og fremmest om, at Gud bekræfter det, han lovede ved din dåb. Konfirmation er et tegn på, at Gud også er med dig, når ungdomslivet begynder.

Når du vælger at blive konfirmeret, siger trosbekendelsen i kirken og ja til konfirmationen, siger du ikke noget om, hvor meget eller hvor lidt du tror. Du siger ja til at tage imod Guds velsignelse og til, at Gud stadig er med i dit liv. Konfirmationen er din beslutning, og det er både du og Gud, som siger ja til hinanden en gang til.

 

Kan jeg blive konfirmeret?

For at blive konfirmeret skal du:

    • være døbt med den kristne dåb
    • have fulgt konfirmationsforberedelse
    • være fortrolig med den kristne børnelærdom
    • være fortrolig med folkekirkens gudstjeneste
Hvis du ikke er døbt 

I den danske folkekirke, kan du blive døbt både som barn, ung eller voksen. Hvis du vil konfirmeres, skal du først være døbt. Konfirmation betyder bekræftelse af dåben. Det giver kun mening, hvis der er en dåb at bekræfte. Så længe du er barn, skal dine forældre eller den, der har forældremyndighed give lov. Du kan læse mere om dåb i kirken her

Døbt i en anden kirke?

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke i Danmark eller udlandet, skal du ikke døbes igen i folkekirken for at blive konfirmeret. Du skal vise din dåbsattest på kirkekontoret, før efter du er blevet tilmeldt konfirmationsforberedelse. Hvis du ikke har en dåbsattest skal dine forældre ringe til kirkekontoret. Ved konfirmationen bliver du medlem af folkekirken. Dine forældre eller den, der har forældremyndigheden, skal være indforståede. 

Hvornår er jeg fortrolig med kristen børnelærdom?

Godt spørgsmål! Man bliver aldrig færdiguddannet i tro eller fortrolighed med kristendom. Husk, at konfirmandundervisningen ikke slutter med en eksamen. Den slutter med en fest. Der står i den kongelige anordning for konfirmation, at det påhviler præsten at tilse, at betingelserne er opfyldt. Pointen er, at du skal engagere dig og deltage i undervisning og gudstjenester.

Hvor mange gange skal jeg gå i kirke?

Du skal være fortrolig med gudstjenesten, altså selv lære den at kende. Det er ikke det samme som teoretisk viden. Så du skal ikke læse tykke bøger om gudstjenesten. Du skal selv hen i kirken og være med.

Når du er blevet konfirmeret, kender du spillereglerne i en kirke. Så er du altid på hjemmebane og kan være med, når du skal i kirke en anden gang, bliver inviteret til bryllup og dåb eller skal til en begravelse. Præsten bestemmer, hvor mange gange, du skal gå i kirke før konfirmationen.

 

Skal - skal ikke konfirmeres?

Skal man være helt sikker og tro på en bestemt måde, før man kan sige "ja" til at blive konfirmeret? Nej, når det gælder tro, kan vi aldrig være helt sikre. Det handler om at turde tro og håbe og elske.

Barnetro og teenagetro

Da du var yngre, troede du måske, at Gud var en gammel mand med hvidt skæg oppe i skyerne, som skabte jorden på seks dage. Det kaldes barnetro og er helt naturligt. Nu er du blevet ældre og måske mere kritisk. Det er også naturligt.

Når man bliver mere moden, så udvikler ens forhold til familie og venner sig. Dit forhold til Gud udvikler sig også, når du bliver ældre. Til konfirmationsforberedelse taler man om tro og kristendom på en mere moden måde, som svarer til din alder.

Tvivl og tro hænger sammen

Tro kan ikke måles eller vejes, og derfor kan man heller ikke sige, at nogle er meget eller lidt kristne. Vi er kristne, når vi er døbt. I dåben får vi at vide, at vi har Guds kærlighed altid. Konfirmationen er et ja til dåben og ja tak til at have Gud med i sit liv. Vi lærer i skolen, at det er godt at have viden. Viden kan vi slå op og læse om i bøger. Når du går til præst handler det om tro. Tro er tillid. Vi tror på noget eller nogen. Vi tror på vores venner og familie, fordi vi håber, at vi kan stole på dem.

Hvad tror du på?

Vi tror hver især på vores måde. Det bliver vi ved med, også når vi er konfirmeret. Du behøver ikke at vide, om du vil konfirmeres, inden du begynder at gå til præst. 

Hvornår bliver man konfirmeret?

Her i Torup Sogn bliver man normalt konfirmeret i 7. klasse. Hvis du ikke er blevet konfirmeret mens du gik i 7. klasse og gerne vil konfirmeres nu, så kontakt Kirkekontoret.

Konfirmationer i 2024


Hundested Skoles:
Konfirmanderne fra 7. A: Lørdag den 4. maj kl. 9.30 og 11.30  i Lynæs Kirke med Kristian Hein
Konfirmanderne fra 7. B: Lørdag den 27. april kl. 11.30 i Lynæs Kirke med Karen Schroll-Fleischer
Konfirmanderne fra 7. C: Lørdag den 4. maj kl. 11.30 i Lynæs Kirke med Kristian Hein


Konfirmander fra Lillebjergskolen skal konfirmeres Kristihimmelfartsdag, torsdag den 9. maj kl. 9.30 i Lynæs Kirke med Lotte Grønborg
Konfirmander fra Lilleskolen skal konfirmeres Kristihimmelfartsdag, torsdag den 9. maj kl. 11.30 i Torup Kirke med Lotte Grønborg
Konfirmander fra Skolen ved Havet skal konfirmeres lørdag den 11. maj 11.30 i Lynæs Kirke med Lotte Grønborg

 

Konfirmationer i 2025

Konfirmation den 17. maj 2025 for Hundested skole 7.A kl. 9.30 og 11.30

Konfirmation den 24. maj 2025 for Hundested skole 7.B kl. 9.30 og 11.30

 

Konfirmation den 29. maj 2025 for Lillebjerg skole, m.v. kl. 9.30 og for Halsnæs Lille skole kl. 11.30 

Konfirmation den 31. maj 2025 for Skolen ved Havet kl. 11.30 

 

Tilmeld dit barn til konfirmation: HER

 

Dit barn er først endeligt tilmeldt, når du har udfyldt skemaet på https://konfirmand.kirkenettet.dk/

Skemaet er tilgængeligt 24 timer efter første tilmelding er foretaget.