Dåb og navngivning

Navngivning

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter, at de er født. Et barn skal have mindst et fornavn og kun et efternavn. Barnet kan få flere fornavne og kan få flere mellemnavne. 

Du kan læse mere om hvad et fornavn, et mellemnavn og et efternavn er her https://familieretshuset.dk/navne/navne/fornavn-mellemnavn-efternavn