Kirkekontoret er lukket i uge 42

Henvendelse til sognepræst Kristian Hein tlf. 4793 7320 ved sager, der ikke kan vente til uge 43.

 

 

 

Fællesnordisk gudsteneste, søndag d. 27. oktober kl. 16 i Svenska Kyrkan/Gustafs Kyrkan, Folke Bernadottes Allé 4, 2100 København Ø

 

Foreningen Norden eller Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde i Norden, bl.a. ved at sætte fokus på de nordiske sprog, kulturer, historie og samfundsliv i de nordiske lande.
I år er Foreningen Norden fyldt de 100 år, og det gav ideen til at holde en fælles nordisk gudstjeneste. For vi har ganske meget tilfælles i kirkerne i norden – og samtidig er der store forskelle, ikke bare i sprog, men også i gudstjenestens gang.
Det bekræftende fælles, og det inspirerende anderledes samles i denne festgudstjeneste, hvor både præster og menigheder fra Færøerne, Norge, Sverige, Island, Finland, Grønland og Danmark vil være med – i et stort fællesnordisk møde, under temaet ”Hvor har jeg hjemme?”.

Mød naboerne, også til samtalesalon om netop dette emne, til det store nordiske kaffebord efter gudstjenesten.

Vi har været med til at få ideen til gudstjenesten og planlægge dagen, her i Torup sogn, og der arrangeres på sognets regning buskørsel til København, hvor gudstjenesten holdes. Dog skal man selv finde hjem efter gudstjenesten.

Tilmelding til buskørslen kan ske til kordegnen på tlf 4793 9091 eller på mail: VPE@km.dk, senest mandag den 21/10.

Bussen starter med at samle op udenfor Strandgården, Søndergade 80 kl. 14.00 og kører derefter til Torup, Hågendrupvejen ved p-plads og samler op kl. 14.10, derefter går turen til København.

 

 

 

Parkering ved Strandgården

Parkering ved Strandgården, Søndergade 80, 3390 Hundested foregår normalt på gårdspladsen bag Strandgården.

Undertiden kniber det med at finde p-plads bag Strandgården, når der er mange besøgende i huset.

Løsningen er ofte at bruge P-pladsen ved Lynæs Kirkegård med indkørsel fra Kirkegade. Fra denne P-plads er der fra hjørnet en oplyst gangsti til Strandgården. Prøv den næste gang  hvor du har behov for det.

 

 

Kirkebladet

Læs Kirkebladet her