Lynæs Kirke

Lynæs Kirke

Kirkebakken 5

3390 Hundested

Du kan se kirken på google maps her

 

Historien bag Lynæs Kirke

Lynæs kirke er indviet den 8. september 1901. Kirken er tegnet af arkitekt Andreas Clemmesen. Den blev bevilget på Finansloven 1898 - 99 for 18.500 kr. Arkitekt Andreas Clemmesen har ved valget af byggemateriale taget hensyn til, at kirken skulle placeres på det øde og vejrbidte, men smukke lyngklædte areal.

Billede af Lynæs Kirke set fra bunden af bakken

På det tidspunkt var arkitekturen stærkt påvirket af en interesse for middelalderens bygningskunst og for tårnets vedkommende antagelig direkte inspireret af Tveje Merløse Kirkes tårne.

Arkitekt Andreas Clemmesen valgte at lade kirken opføre i kløvet kampesten. Ved at anvende kløvsten til alle udvendige facetter, opnåede han en rustik karakter, der nøje harmonerede med det øde terræn og med havet og solen. Clemmesens bygning består af kor og skib samt våbenhus i syd og tårn i nord.

I 1944 opførte arkitekt Adam Møller sakristiet.  1958-59 udvidede arkitekt Rolf Graae koret til dobbelt størrelse og tilføjede sideskib og kapel. Udvidelsen betød ca. 150 siddepladser mere. Således er Lynæs kirke med 350 faste pladser, blevet kaldt: ”Katedralen blandt landsbykirker”.

Billede af det indre kirkeskib i Lynæs kirke Billede af døbefonden og maleriet med englen og det lille barn

Alterskranken, den murede prædikestol med træbaldakin og de løse bænke af eg, er ligeledes fra ombygningen i 1958-59. Døbefonden af kalksten er fra kirkens opførelse. Alterbordet er af Ølandskalk. Derover hænger et egetræskrucifiks af Axel Poulsen fra 1944. Alterstagerne er fra 1724 af ukendt herkomst.

Kirkens altersølv er fremstillet fra 1714-1724 og skænket af Marine ministeriet i 1894 til Ministeriet for ”kirke og undervisningsvæsen” som overdrog skibssølv til fattige kirker i landet. Dette kom så Lynæs Kirke til gode ved indvielsen i 1901.

Maleriet ved døbefonten, der forestiller en engel med barn, er udført i 1903 af Cilius Andersen.

Midt i kirkens skib hænger kirkeskibet ”Marie”. ”Lynæs-jollen” i sideskibet er en tro kopi af den meget populære og sødygtige jolle af samme navn. Bådebygger Christian Madsen, Lynæs skænkede denne gave i anledning af kirkens 80 årsdag i 1981.

Da kirken fyldte 100 år i 2001, blev der samlet penge ind til en jubilæumsgave. For disse midler blev der indkøbt en lysglobe i smedejern. Dåbsæbletræet fortæller os om de børn, der er døbte i kirken indenfor de sidste måneder. Når træet er fyldt op, bliver stofæblerne ”plukket” og sendt til børnene.

På kirkegården er opført en mur til minde om omkomne fiskere og søfolk. Foran mindemuren står Svend Lindharts smukke bronze skulptur af moderen med barnet, der spejder ud over havet.

 

 

Lynæs Kirkes orgel

Orglet med 23 stemmer er ”Opus 64” fra Gunnar Fabricius Husteds orgelbyggeri i Fredensborg, og er indviet 30. juni 1996.

Lynæs Kirkes orgel

Efter mange års forarbejde blev Lynæs kirkes nye orgel indviet i 1996. Orglet, også kaldet "Instrumenternes dronning", er det største musikinstrument, der findes. Der er mange tusinde enkeltdele i orglet i Lynæs kirke og det har 1154 piber.

De dybeste toner i orglet kommer fra de store piber i pedalværket. De brede og kraftige klange finder vi i hovedværket. Forspil til salmer spilles i reglen fra det lysere klingende Brystværk, lige over organistens hoved. Lydstyrken på Brystværket reguleres af låger, som under spillet kan åbnes og lukkes.

Lynæs kirkes orgel er tegnet af arkitekt Rolf Graae, som i øvrigt har stået for en af de større ombygninger af Lynæs kirke.

Orglet har 23 stemmer, heraf 3 transmissioner, der kan spilles enten fra Hovedværket eller fra Pedalet. Desuden er orglet udstyret med en cymbelstjerne, placeret i toppen af Hovedværkets facade. Når stjernen bruges drejer den, mens de små cymbelklokker i orglet ringer.

Orglet er disponeret af orgelkonsulent Finn Evald og orgelbygger Gunnar Fabricius Hussted, Fredensborg. Orglet er "Opus 64" fra Gunnar F. Husteds Orgelbyggeri.

Orglets farver er sat af kunstneren Mogens Jørgensen og gengiver  nederst jorden, derefter lyngbakkerne omkring kirken og dernæst havet og øverst den blå himmel.  I midten af orgelfacaden ses cymbelstjernen. Instrumentet er stemt i Neidhart III 1724.
 

Disposition

Hovedværk Brystværk       Pedal   
Principal 8' Rørfløjte 8' Subbas 16'
Dulcan 8' Principal 4' Oktavbas 8'
Gedakt 8' Traversfløjte 4' Gedakt 8' Tr.
Oktav 4' Quint 2 2/3' Oktav 4' Tr.
Gedanktfløjte 4' Fløjte 2' Posaune 16'
Oktav 2' Terts 1 3/5' Trompet 8'Tr.
Mixtur III Quint 1 1/3'  
Trompet 8' Sedecima 1'  
  Krumhorn 8' Cymbelstjerne

 

Tremulant

Kanaltremulant. Enarmet ophængt mekanik og faltebælge. Koblinger: HV + BV, P + I, P + II.