Dåb

Ved dåben takker vi Gud for vores barn, og vi beder Gud være med ham eller hende gennem hele livet. Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil følge det som sit eget barn med sin kærlighed og velsignelse. Barnet får en plads i det kristne fællesskab med alle dets traditioner og bliver medlem af kirken.

Hvad siger jeg ja til?

Barnet bliver døbt på den kristne tro og får et fundament at stå på. Derfor svarer vi i dåben ja til den kristne trosbekendelse. Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger ja-tak til på barnets vegne. 

Du kan se mere om dåb i den danske folkekirke her

Navngivning ved dåb

Du kan navngive dit barn ved dåben. I det tilfælde skriver du det navn du ønsker barnet skal have til kirkekontoret. Efter dåben får du barnets fødsels- og dåbsattest med hjem. Du kan også navngive dit barn på borger.dk og lade barnet døbe senere.

Voksendåb og dåb af store børn

Både store og små er velkommen i kirken og du kan blive døbt hele livet. Når du bliver døbt siger du ja til Gud og til den kristne trosbekendelse. Samtidig bliver du medlem af det kristne fællesskab som den danske folkekirke er. Du kan dog kun blive døbt én gang. Det betyder, at hvis du allerede er blevet døbt i den kristne tro, kan du ikke blive døbt igen. Hvis du allerede er blevet døbt, men ikke er medlem af folkekirken, kan du melde dig ind. Se mere om medlemsskab af folkekirken her. Ved dåb af børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Personer over 15 år skal dog selv give samtykke til dåb eller indmeldelse.

Faddere, gudmor og gudfar

Når dit barn skal døbes, skal du vælge mindst to og højest fem personer, som skal være faddere.

For at kunne være fadder, skal man selv være døbt med den kristne dåb i folkekirken eller en anden kristen kirke. Rent juridisk kan man blive fadder, så længe man er døbt, selvom man har meldt sig ud af folkekirken eller er døbt i en anden kristen kirke.

For at blive fadder skal man være konfirmeret eller være nået konfirmationsalderen, jf. 'Anordning om dåb i folkekirken'.

Faddere kan være familiemedlemmer eller venner. De fleste oplever det som en stor ære og tillidserklæring at blive bedt om at stå fadder. Det mest almindelige er at vælge faddere, som du har tillid til, og som vil være en del af barnets liv i mange år.

Fadderens opgave 

En fadder er vidne til dåben og skal tilse at barnet vokser op i den kristne tro. Det vil derfor være naturligt, at en fadder går i kirke med barnet en gang i mellem eller taler med det om tro og kristendom. 

At fadderne i øvrigt skal tage sig af barnet, hvis der sker forældrene noget, er en skrøne. Fadderne forventes at være en del af barnets liv, uanset om du er der eller ej. Hvis du vil lave en bindende aftale om, hvem barnet skal bo hos i tilfælde af din død, skal du i stedet oprette et såkaldt børnetestamente.

Efter barnet er blevet døbt, taler præsten til fadderne i en faddertiltale, som nogle også kalder fadderløfte eller fadderskabsløfte.

Når der er tale om en voksendåb bruger man ikke faddere men i stedet vidner. Der skal også bruges mindst to og højst fem vidner ved dåben.

Gudmor og gudfar 

En gudmor eller gudfar kalder man gerne den person, som bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne. Det er lige så almindeligt, at en af forældrene bærer deres barn til dåben.

 

Det praktiske ved dåben

Når jeres barn skal døbes, skal I starte med at ringe til kirkekontoret og aftale tid til dåben. 

I Torup Sogn kan du blive døbt hvis I bor i sognet eller har en særlig tilknytning til sognet. Det kan f.eks. være hvis en af forældrene er døbt eller konfirmeret i en af vores kirker eller hvis I tidligere har boet i sognet. 

Vi døber børn i forbindelse med højmessen om søndagen. Du må selv vælge hvilken kirke du gerne vil have dit barn døbt i. Man kan blive døbt næsten alle søndage på året.

Du kan også få dit barn døbt om lørdagen. Vi døber børn den første lørdag i hver måned. Om lørdagen er dåben altid kl. 10.00. Det er ikke altid, at du selv kan vælge hvilken kirke det skal være i.

Når du har aftalt et tidspunkt får I tilsendt et dåbsbrev. Sammen med dåbsbrevet er en blanket, hvor begge forældre skal skrive under på, at I ønsker at barnet bliver døbt. Der ud over skal I skrive navne og adresser på de faddere I har valgt til barnet.

Omkring to uger før dåben skal I holde en dåbssamtale med den præst, der skal døbe jeres barn.  Hvis I har nogen spørgsmål, kan I altid ringe til præsten eller kirkekontoret.

Nyttige links

Du kan læse om dåb i den danske folkekirke her

Du kan også læse om dåb hos Kirkeministeriet her