Konfirmation

 


Adgang til at blive konfirmeret har enhver
1. der er døbt med den kristne dåb
2. der har modtaget konfirmationsforberedelse
3. der er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjenester

Er du ikke døbt, kan du vælge at blive det i løbet af det år, hvor du går til præst.
Du er velkommen til at deltage i forberedelsen og senere beslutte, om du vil konfirmeres.
Der er mødepligt til konfirmationsforberedelsen. Det gælder både timer, udflugter m.v.. Er du forhindret på grund af sygdom, skal præsten have besked. Tandlægebesøg og lignende bør ikke lægges i undervisningstiden.

 

Konfirmationer

 

2020

 

Lørdag den 9. maj 2020:

Lynæs 9.30 

Lynæs 11.30  

 

Lørdag den 16. maj 2020:

Lynæs 9.30 

Torup 11.30 

 

Torsdag den 21. maj 2020, Kristi himmelfartsdag:

Lynæs 9.30 

Lynæs 11.30 

Torup 11.30 v. Lotte Grønborg - til denne konfirmation har elever fra Bøgebjerggård/Halsnæs Lilleskole fortrinsret

 

2021

 

Datoer for konfirmationer i 2021 vil foreligge senest 1. maj 2020.