Menighedsråd

 

Menighedsrådet

Torup sogns menighedsråd:

Leif Helstrup, Menighedsrådsformand
Bjarnehøjvej 6, 3390 Hundested
Tlf. 22 47 14 71

Mail: leif@helstrup.eu

Michael Hultén, næstformand
Bagerstræde 7, st. tv., 3390 Hundested
Tlf. 20 72 96 20

Mail: hulten.3390@gmail.com

Berit Wamsler Christiansen, Kirkeværge og kasserer
Ll. Karlsmindevej 2, 3390 Hundested

Tlf. 22 18 95 40

Heidi Haagendrup Andersen, kontaktperson
Lagerbakken 6, 3390 Hundested
Tlf. 21 67 59 74

Mail: heidi.haagendrup@gmail.com

 

Anette Bang Olsen
Ildervej 8, 3390 Hundested
Tlf. 21 64 36 79

Mail: jambo.3400@post.tele.dk

 

Morten Norborg Andersen

Tlf. 22 75 01 70

Mail: teknikker@icloud.com

 

Inger Lund Molich
Sandvejen 33, 3390 Hundested
Tlf. 60 88 54 47

Mail: ingermolich@gmail.com

 

 

Peter Bendt ChristiansenVeronica C. Karlsen

Johnny Walther Hansen

Jeanette Arp

 

Karen Schroll-Fleischer - sognepræst
Enebærhaven 406, 2980 Kokkedal
Tlf. 49 14 10 25 el. 40 14 10 25

Mail: kksf@km.dk

Kristian Hein - sognepræst
Kirkebakken 4, 3390 Hundested
Tlf. 47 
93 73 20

Mail: krhe@km.dk

Lotte Grønborg - sognepræst
Haldvejen 7, 3390 Hundested
Tlf. 47 92 30 25 el. 51 52 97 13
Mail:
llg@km.dk

Medarbejderrepræsentant

Christian Bundgaard Nielsen

Udvalg:

Forretningsudvalg  

 • Formand
 • Kasserer
 • Formænd for udvalg
 • Karen Schroll-Fleischer


Aktivitetsudvalg 

 • Anette Bang Olsen
 • Jeanette Arp
 • Lotte Grønborg
 • Veronica C. Karlsen
 • Michael Hultén

Lynæs-Torup-udvalget

 • Michael Hultén
 • Morten Norberg Andersen
 • Peter Bendt Christiansen

Grøn Kirke-udvalget

 • Leif Helstrup
 • Michael Hultén
 • Lotte Grønborg

Personale- og strukturudvalg

 • Heidi Haagendrup Andersen
 • Morten Norberg Andersen
 • Kristian Hein
 • Joan Rasmussen

Julekurveudvalget

 • Michael Hultén
 • Lotte Grønborg
 • Inger Molich
   

Underskriftsberettiget:

Formand og kasserer

Valgbestyrelse, for 4 år

 • Michael Hultén
 • Leif Helstrup

Bygningskyndig

Ole Steen Lintrup

Kirkeværge

Berit Christiansen
Ll. Karlsmindevej 2, 3390 Hundested

Tlf. 22 18 95 40