Menighedsråd

 

Menighedsrådet

Torup sogns menighedsråd:

Leif Helstrup, Menighedsrådsformand
Bjarnehøjvej 6, 3390 Hundested
Tlf. 22 47 14 71

Mail: leif@helstrup.eu

Michael Hultén, næstformand
Bagerstræde 7, st. tv., 3390 Hundested
Tlf. 20 72 96 20

Mail: hulten.3390@gmail.com

Inger Lund Molich, Kasserer
Sandvejen 33, 3390 Hundested
Tlf. 60 88 54 47

Mail: ingermolich@gmail.com

Heidi Haagendrup Andersen, kontaktperson
Lagerbakken 6, 3390 Hundested
Tlf. 21 67 59 74

Mail: heidi.haagendrup@gmail.com

 

Anette Bang Olsen
Ildervej 8, 3390 Hundested
Tlf. 21 64 36 79

Mail: jambo.3400@post.tele.dk

 

Morten Norborg Andersen
Tlf. 22 75 01 70

Mail: teknikker@icloud.com 

Johnny Walther Hansen

Jeanette Arp

Berit Wamsler Christiansen, Kirkeværge
Ll. Karlsmindevej 2, 3390 Hundested

Tlf. 22 18 95 40

Peter Bendt Christiansen
Ll. Karlsmindevej 2, 3390 Hundested

Veronica C. Karlsen

Karen Schroll-Fleischer - sognepræst
Enebærhaven 406, 2980 Kokkedal
Tlf. 49 14 10 25 el. 40 14 10 25

Mail: kksf@km.dk

Kristian Hein - sognepræst
Kirkebakken 4, 3390 Hundested
Tlf. 47 
93 73 20

Mail: krhe@km.dk

Lotte Grønborg - sognepræst
Haldvejen 7, 3390 Hundested
Tlf. 47 92 30 25 el. 51 52 97 13
Mail:
llg@km.dk

Medarbejderrepræsentant

Udvalg:

Forretningsudvalg  

 • Formand
 • Kasserer
 • Formænd for udvalg
 • Karen Schroll-Fleischer


Blad- og PR- Børne- Unge og Aktivitetsudvalg 

 • Inger Molich
 • Anette Bang Olsen
 • Jeanette Arp
 • Lotte Grønborg
 • Veronica C. Karlsen

Lynæs-Torup-udvalget

 • Michael Hultén
 • Morten Norberg Andersen
 • Peter Bendt Christiansen

Grøn Kirke-udvalget

 • Leif Helstrup
 • Michael Hultén
 • Lotte Grønborg
 • Berit Wamsler Christiansen

Personale- og strukturudvalg

 • Leif Helstrup
 • Heidi Haagendrup Andersen
 • Morten Norberg Andersen
 • Kristian Hein
 • Joan Rasmussen

Julekurveudvalget

 • Michael Hultén
 • Lotte Grønborg
 • Inger Molich
   

Underskriftsberettiget:

Formand og kasserer

Valgbestyrelse, for 4 år

 • Inger Molich
 • Michael Hultén
 • Leif Helstrup

Bygningskyndig

Ole Steen Lintrup

Kirkeværge

Berit Christiansen
Ll. Karlsmindevej 2, 3390 Hundested

Tlf. 22 18 95 40