Menighedsrådet

 

Torup sogns menighedsråd:

 

Mikael Juul Erthmann, (Menighedsrådsformand)
Kikhavnvejen 39, 3390 Hundested
Tlf. 47 98 61 22

Mail: mikael.erthmann@gmail.com

 

Peter Rosenbak Hansen, Kasserer
Harebakken 15, 3390 Hundested
Tlf. 47 93 81 55

Mail: peter@rosenbak.net

 

 

Michael Jensen, Kontaktperseon
Lerbjergvej 12, 3390 Hundested
Tlf. 2999 9621

Mail: michaelj1505@hotmail.com

 

Anette Bang Olsen
Ildervej 8, 3390 Hundested
Tlf. 21 64 36 79

Mail: jambo.3400@post.tele.dk

 

Finn Gertsen
Ribesvej 3, 3390 Hundested
Tlf. 47 93 74 76

Mail: fgertsen@kabelmail.dk

 

Inger Lund Molich
Sandvejen 33, 3390 Hundested, (Næstformand)
Tlf. 60 88 54 47

Mail: ingermolich@gmail.com

 

Joan Rasmussen
Petuniavej 10, 3390 Hundested
Tlf. 

Mail: hurra@myself.com

 

 

Sascha Gade
Kornvænget 18, 3390 Hundested
Tlf. 61 65 91 97

Mail: sasmajjak@hotmail.com

 

Viggo Malm
Hundestedgårdsvej 34, 3390 Hundested
Tlf. 41 43 50 93

Mail: vmviggomalm@gmail.com

 

Karen Schroll-Fleischer - sognepræst
Enebærhaven 406, 2980 Kokkedal
Tlf. 49 14 10 25 el. 40 14 10 25

Mail: kksf@km.dk

 

Kristian Hein - sognepræst
Kirkebakken 4, 3390 Hundested
Tlf. 47 
93 73 20

Mail: krhe@km.dk

 

Lotte Grønborg - sognepræst
Haldvejen 7, 3390 Hundested
Tlf. 47 92 30 25 el. 51 52 97 13
Mail:
llg@km.dk

 

Medarbejderrepræsentant

Mikael Viking Hansen

Tlf. 47 93 94 54

 

 

Udvalg:

Forretningsudvalg  

Mikael Erthmann
Michael Jensen
Peter Rosenbak Hansen
Finn Gertsen
Inger Molich
Karen Schroll-Fleischer


Blad- og PR- Børne- Unge og Aktivitetsudvalg 

Inger Molich
Anette Bang Olsen

Sascha Gade
Viggo Malm

 

 

Lynæs-Torup-udvalget

Finn Gertsen
Peter Rosenbak Hansen
Inger Molich

 

Personale- og strukturudvalg
 

Michael Jensen
Joan Rasmussen
Kristian Hein

 

Julekurveudvalget

 

Anette Bang Olsen
Inger Molich

 

Underskriftsberettiget:

Formand og kasserer

 

Valgbestyrelse


Peter Rosenbak Hansen (Formand)
Michael Jensen

Finn Gertsen

 

Bygningssagkyndig

Rolf Alling Andersen

 

Kirkeværge

Berit Christiansen
Ll. Karlsmindevej 2, 3390 Hundested

Tlf. 22 18 95 40